Webinar woman-centred care (09-06-2020)

Woman-centred care in de geboortezorg: Mission impossible, Catch-22 of zo klaar als een klontje?

Hoe bewust ben jij je als verloskundige of gynaecoloog van jouw eigen interpretatie van woman-centred care? Gebruik jij het biomedisch model als venster op jouw vak of gebruik jij het biopsychosociaal model? Of vind jij het verwoorden van jouw eigen filosofie lastig omdat de scheidslijn tussen beide vensters niet zo zwart-wit is? Of is jouw interpretatie meer een optelsom van verschillende factoren die per baring kan verschillen?

Hands-off verzoek in de klinische setting?

Want wat doe jij als tweedelijns verloskundige met een vrouw die een hands-off bevalling wenst in jouw dienst? Weeg jij het belang van gezondheid en uitkomsten dan net zo zwaar als de ervaring van de vrouw? En wat is het effect op jouw handelen als de dienstdoende gynaecoloog deze benadering veel te spannend vindt en niet wil meekijken?

Nee zeggen om kwaliteit te waarborgen?

Wat doe je als eerstelijns verloskundige als de relatie tussen de zwangere vrouw en jou vanaf de eerste kennismaking al moeizaam is? Verwijs je de vrouw proactief door naar een andere collega? Hoe kritisch en eerlijk kijk jij naar de vrouw-verloskundige relatie als je weet uit de literatuur dat een betekenisvolle relatie tussen de verloskundig zorgverlener en de vrouw hét fundament vormt voor de kwaliteit van zorg tijdens zwangerschap, baring en kraamperiode?

Botsingen op waarden

Het zijn twee voorbeelden uit de praktijk waarbij het concept woman-centred care in de geboortezorg (waarden)botsingen kan opleveren. Want wat is doorslaggevend en wanneer? Wat betekent jouw beslissing op individueel niveau en heeft het effect op het niveau van jouw geboortecentrum, verloskundigenpraktijk of afdeling?

Het model woman-centred care staat als onderwerp centraal in het vierde webinar van Kennispoort Verloskunde. In dit webinar deelt dr. Yvonne Kuipers verloskundig onderzoeker en hoofddocent bij de Hogeschool Rotterdam onderzoeksresultaten over dit onderwerp.

Eerstelijns verloskundige Sannemarije Ridder en klinisch verloskundige Maaike van Rijn gaan in gesprek met Yvonne Kuipers over dit concept en zij bouwen de brug naar de praktijk. Via de chatfunctie kunt u uw vragen voorleggen aan de gasten in de studio.

Gespreksleider Jolijn Betlem leidt dit webinar en neemt u graag mee in de dialoog om verheldering te brengen. Het doel van het webinar is om – met u als kijker en de drie panelleden – de onderliggende (waarden)discussies te bespiegelen en u stof tot nadenken te geven.

Inschrijven noodzakelijk, geen deelnamekosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname van dit webinar. Inschrijven is wel noodzakelijk voor deelname. Dat geldt ook als u het webinar op een later tijdstip wenst terug te kijken.

Graag ontmoeten wij u op dinsdagvond 9 juni om 20.30 uur aanstaande online!

Schrijf u hier in voor het webinar

Yvonne Kuipers
Dr. Yvonne Kuipers is werkzaam als hoofddocent bij de Hogeschool Rotterdam en als professor Vroedkunde aan de Universiteit van Antwerpen. Haar huidige onderzoeksdomein binnen de Hogeschool Rotterdam is ‘woman-centred care’. Onderzoek heeft geleid tot theorie- en conceptvorming van dit verloskundig domein dat handvatten geeft voor de verloskunde praktijk en onderwijs, maar ook input voor reflectie ten aanzien van de relatie tussen de vrouw en de vroedvrouw. Zij heeft als verloskundige in Nederland en Schotland gewerkt. 
Sannemarije Ridder
Sannemarije Ridder is eerstelijns verloskundige bij verloskundigenpraktijk Neeltje in het Groningse Veendam. Deze kleinschalige praktijk is zij in 2010 gestart samen met haar moeder die ook werkt als verloskundige. Naast haar eigen praktijk is zij sinds 2017 ook bestuurslid van het Ommelander VSV. 
Maaike van Rijn
Maaike van Rijn werkt sinds 2010 in het Haga ziekenhuis (Den Haag) als klinisch verloskundige. Zij geeft daar onderwijs, actualiseert protocollen en is aanspreekpunt voor zorgvragen buiten de richtlijnen. Naast deze aanstelling hanteerde zij de afgelopen drie jaar de voorzittershamer voor de Kerngroep klinisch verloskundigen van de KNOV. 
Jolijn Betlem
Gespreksleider Jolijn Betlem werkt als Programmaleider Zorgstandaard Integrale Geboortezorg bij het CPZ. Hiervoor heeft zij achttien jaar als klinisch verloskundige gewerkt in het OLVG en zij is daarnaast actief binnen de verloskunde op uiteenlopende terreinen zoals o.a. in haar rol als verbindend gespreksleider voor Kennispoort Verloskunde.