Een initiatief van de Samenwerkende Opleidingen Verloskunde (SOV)
NIEUWS
Master Verloskunde van start
NIEUWS
Kennispoort Verloskunde compleet vernieuwd
NIEUWS
Inaugurale rede Yvonne Kuipers online
NIEUWS
Blijf jij werken als verloskundige?
NIEUWS
Midwife-led care – to be or not to be?
NIEUWS
Beter samenwerken bij kinderbeschermingsmaatregelen
NIEUWS
KNOV stelt subsidies beschikbaar voor onderzoek
NIEUWS
KNOV start project ‘Kennisagenda 2023-2028’
NIEUWS
Onderzoek naar optimaliseren leefstijl aanstaande ouders
NIEUWS
TRIDENT eindsymposium op 26 januari 2023
NIEUWS
Master Verloskunde in 2023 van start